شيمي ایران قرارداد عربستان عربستانی اخبار بین الملل

شيمي: ایران قرارداد عربستان عربستانی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

یک شرکت فناوری موفق به ساخت یک پوشش مایع و براق شدند که با پوشاندن پنجره، آن را تبدیل به یک پنل خورشیدی می‌کند. 

تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

تولید برق از پنجره های ساختمان!

عبارات مهم : انرژی

یک شرکت فناوری موفق به ساخت یک پوشش مایع و براق شدند که با پوشاندن پنجره، آن را تبدیل به یک پنل خورشیدی می کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از سیکر، شرکت “فناوری پنجره خورشید”(SolarWindow Technologies) می گوید که می توان انرژی نور خورشید را با استفاده از چسباندن یک نوار براق به شیشه یا پلاستیک ذخیره کرد.

تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

این شرکت طی 20 سال اخیر به دنبال رسیدن به این نشانه بوده هست. نشانه آنها تبدیل پنجره ها به پنل های خورشیدی شفافی بود که بتوانند انرژی نور خورشید که از میان ارزش می گذرد را ذخیره کنند.

شرکت مذکور یکی از چندین شرکت فناوری در این حوزه است که به دنبال ذخیره انرژی خورشیدی در مقیاس کلان هستند.

یک شرکت فناوری موفق به ساخت یک پوشش مایع و براق شدند که با پوشاندن پنجره، آن را تبدیل به یک پنل خورشیدی می‌کند. 

ممکن است استفاده از این فناوری در منزل های شخصی چندان بافایده به فایده نباشد، آیا که انرژی چندانی ذخیره نمی شود. ولی این شرکت امیدوار است که در نهایت این فناوری را بر روی ساختمان های اداری و آسمان خراش ها بکار ببرد، تا انرژی خورشیدی را به وسیله چند هکتار شیشه به کار رفته در نمای این ساختمان ها ذخیره کند.

فناوری این شرکت اختصاصی و منحصر به فرد هست؛ “سولار ویندو” یک آرایش خورشیدی فتوولتائیک (OPV) مایع و براق تولید شده است از مخلوطی از کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن تولید کرده است که می تواند روی سطوح براق را بپوشاند.

پوشش مایع، سلول های خورشیدی فوق العاده کوچکی را تشکیل می دهد که به صورت گروه ها یا صف های منظم تشکیل شده است اند.

تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

نور خورشید که از این سلول ها عبور می کند، یک شارژ (بار) الکتریکی تولید می کنند. این شارژ الکتریکی سپس به وسیله شبکه ای از سیم های بسیار خوب و با کیفیت ذخیره می شود که هر کدام از موی انسان باریک تر هستند.

سیم ها نیروی تولیدی را به یک سیم خروجی بزرگتر هدایت می کنند و سپس به هر سیستم ذخیره نیروی دلخواه و موجود، مانند پانل های خورشیدی سنتی متصل می شوند.

یک شرکت فناوری موفق به ساخت یک پوشش مایع و براق شدند که با پوشاندن پنجره، آن را تبدیل به یک پنل خورشیدی می‌کند. 

برای تولید حداکثری قدرت، پوشش براق چندین بار روی سطح شیشه یا پلاستیکی کشیده می شود. پوشش و شبکه را می توان در دما و فشار محیط اعمال کرد، که باعث می شود تولید در مقیاس وسیع تر انجام شود.

“جان کونکلین”، مدیر عامل شرکت “سولار ویندو” گفت: پنل های معمولی خورشیدی به لحاظ زاویه ای نامنظم هستند. بنابراین شما نمی توانید از این پنل ها، پنجره بسازید. شرکت من در حال تلاش جهت حفظ قشنگی معماری و شفافیت یک پنجره، به همراه تولید برق است.

تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

واژه های کلیدی: انرژی | پنجره | خورشید | فناوری | خورشید | فناوری | ساختمان | انرژی خورشیدی

تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

تولید برق از پنجره‌های ساختمان!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs